Făurari de Lumină
Manifest Literar

Manifest literar

This page created May 14th 2017

Invitaţie la nașterea Ultimului Curent  

literar, filosofic, artistic, știinţific și nu numai!

De o mie de ani – încă din epoca bizantină – Sud-Estul Europei nu a mai dat naștere la niciun curent literar de valoare.

De o mie de ani, cultura unui întreg continent este uniformizată prin influențele câtorva țări care dețin supremația.

De o mie de ani, nu doar curentele literare, filosofice, artistice, științifice, etc., ci totul în viață se construiește prin negare sau imitație.

De o mie de ani, orice demers care se vrea nou păstrează în perspectivă trecutul. Omul nu mai știe că e cu putință să se nască ceva din nimic. Din Nimicul Creator care a născut universul. Nu mai știe nici pentru el, în viața măruntă, nu mai știe nici la nivel de popor.

Ieșind din tiparele prestabilite, prezentul Manifest Literar propune o mișcare care nici nu tăgăduiește, nici nu copiază nimic. El lansează o invitație tuturor celor ce năzuiesc să devină Făurari de Lumină – nu doar în domeniul literar, ci și în cel filosofic, artistic, științific, pentru a se extinde spre toate celelalte sfere ale vieții, trecând prin afaceri, politică și religie, până la arta de a construi o familie.

Răspunzând acestei chemări, avem privilegiul să facem din țara noastră măruntă punctul din care va porni vindecarea Istoriei.

Avem privilegiul să fim primii care, hotărând să gândim lumea pe cont propriu, vom ieși de pe făgașele făurite de alții.

Avem privilegiul să fim cei dintâi care, rupând firele de marionete, vom lăsa Iubirea și Viața să-și creeze prin noi ceea ce Lucian Blaga prevestea a fi „cea mai frumoasă dintre expansiuni: expansiunea spre Cer”!

Întru dezvăluirea acestui demers magistral, vom recurge la o serie de propuneri, fără pretenția unor adevăruri absolute sau a unui model de urmat, ci năzuind mai degrabă a arăta, simplu și curat, că există și Altceva.

Iar acest Altceva nu se va constitui niciodată ca o concluzie fixă, ci mai degrabă ca Poartă. Prin ea va pătrunde, după voie, fiecare în Lumea lui – o Lume minunată, proaspătă, neîntinată, pe care numai el o poate cuceri și reda.

 

      1. Creatori de Universuri, nu de Imperii

Propunem sondarea cugetului neîntinat de influențele altora și valorificarea puterii creatoare așa cum se află ea în fiecare din noi. Mai mult decât un simplu curent, e vorba de starea firească a minunii de A Fi devenită fundamentul creației. În ea se vor vărsa, îmbogățind-o, dar fără a-i schimba cursul, nenumărate alte creații care nu vor mai fi modele absolute, ci simple izvoare.

Propunem întoarcerea la esența noastră divină, esența creatoare născătoare de universuri în care toate lumile își găsesc în libertate deplină expresia. Având ca model natura care își află puterea și splendoarea în varietate, vom elimina uniformitatea curentelor imperiale de până acum. Cele care absorbeau în sine expresia individuală, așezând-o sub anume criterii.

În această nouă mișcare vom fi creatori de Universuri, nu de Imperii. De universuri care își pot permite să existe și individual, și împletite în noi forme de co-creație.

Propunem un mod de a crea în care nimeni nu imită pe nimeni. Chiar mai mult: propunem un mod de a crea în care să nu ne imităm nici măcar pe noi înșine, să nu încercăm a ține nici măcar firul unui stil personal. Ci, lăsând să se manifeste liber Energia Creatoare din care se nasc toate lumile, să trecem dincolo de stil și curente.

      2. Model suprem de creaţie: Viaţa

Vom face aici distincția dintre viața așa-zis realistă, cu lupta ei pentru supraviețuire, suferința fără soluție, frica și grijile străbătute în mod sporadic de mici fărâme de fericire, adică viața așa cum a fost ea surprinsă până acum în diverse opere de artă. Și Viața – ca manifestare a Divinului și a Iubirii, cu puterea de a armoniza contrariile, finalizând nu doar cu bine, ci adesea în chip cu totul neașteptat, căutările noastre.

Viața care pătrunde întăriturile și asfaltul, scoțând flori și fire de iarbă unde ochiul nu vede pământul. Viața care acoperă molozul cu tufe, prefăcând gropile de gunoi în dealuri prospere. Viața care nu poate fi biruită, care nu cunoaște moartea, căci pentru ea fiecare Sfârșit conține deja Începutul. Viața care se deschide mereu Aceeași și totodată proaspătă, Altfel. Viața care, în natura ei expansivă, nu face altceva decât să creeze mereu mai multă Viață.

Propunem o creație care nu are în centru mesajul autorului ei, ci mesajul Vieții înseși. Cu alte cuvinte, dacă am tăcea noi, ce ar avea loc și ar vrea Viața să ne vorbească?

Propunem o creație care, dincolo de – inevitabila – exprimare de sine este exprimare de Sine a Vieții – prin noi, pentru noi, și prin noi, mai departe. A Vieții care curge Tăcută și care nu strigă și nu explică, ci comunică cu noi prin povești și prin pilde.

Pornind de la premisa că nu din haos, ci din Liniște și Lumină a luat naștere lumea, propunem o creație născută nu din zbuciumările minții, ci din Liniștea dinaintea Creației – din Liniștea în care s-a născut Primul Gând și abia mai târziu Universul.

      3. Recuperarea Istoriei Personale

Individul mărunt avea, pe vremuri, conștiența nimicniciei și a măreției lui totodată. Viziunea mitică asupra lumii și asupra lui însuși, îl făcea frate cu zeii, perpetua în el conștiența esenței divine, pe care o vedea deopotrivă în sine, deopotrivă în toată Creația.

Prin contrast, asistăm în zilele noastre la pierderea legăturii cu tot ce e Sacru. Poveștile, miturile, legendele, obiceiurile și istoria noastră nu se mai transmit decât prin obligativitate, pe băncile școlii. Odată aceste bănci părăsite, părăsite rămân și cunoștințele acumulate în ele. Alte povești, alte mituri, alte obiceiuri și altă istorie ne năpădesc din afară – determinându-ne să le uităm pe cele ale poporului nostru.

Învățăm să urâm România și, odată cu ea, tot ce ține de istoria noastră ca oameni. Nici nu ne trece prin minte că ruperea continuității noastre pe acest pământ și unul față de altul va face din noi un popor ușor de supus.

Fără a nega valoarea deschiderii față de alte culturi, față de nou, acel Altceva pe care îl propunem acum este o creație care să aibă drept scop și efect recuperarea Istoriei Personale. A istoriei noastre ca popor, dar și a istoriei individuale în parte.

Ne adresăm cu precădere adolescenților în propunerea din acest capitol, pentru că până în adolescență are loc ruperea de Istoria Personală, alienare care este perpetuată, în cei mai mulți, toată viața. Dar propunerea ce o facem, este pentru toate vârstele laolaltă.

Propunem o creație care să renască dragostea pentru cultura noastră și pentru continuitatea ca popor pe aceste meleaguri – o continuitate nu numai liniară, istorică, ci și ciclică, la nivel de generație, în sensul că toate vârstele și toate categoriile sociale își vor aduce contribuția la dezvoltarea culturii într-o epocă dată.

O creație care să restaureze conștiența apartenenței la un popor de valoare.

      4. O creaţie Neîntinată de experienţă

Fără să dăm la o parte inteligența – care își are locul și rostul ei – trebuie să recunoaștem că ce lipsește tot mai mult este înțelepciunea.

De aceea, propunem, afară de cunoștiințele acumulate prin educație, afară chiar de înțelepciunea moștenită sau care vine prin experiență, să accesăm Înțelepciunea pură – Înțelepciunea Neîntinată de experiență – și de acolo să scriem, de acolo să creăm, de acolo să trăim, de acolo să ne călăuzim pentru orice în viață.

O astfel de Înțelepciune nu neagă nicidecum experiența. Aceasta poate fi izvor de inspirație, dar în niciun caz modelator al creației. Creația va exprima în primul rând Viața și numai în al doilea rând experiența ca formă de manifestare a Vieții.

Propunem o creație neîntinată de experiență, făurită dintr-o bucurie proaspătă – neîntinată de experiență, cu ajutorul înțelepciunii – neîntinată de experiență – care este eternă și totodată specifică, creație care va duce la o viață neîntinată de experiență – Viața în esența ei pură, proaspătă, inedită.

      5. O creaţie care Unifică

Chiar dacă adesea uităm, noi nu suntem singuri în univers. Ființe mărunte și efemere, suntem precum celulele corpului care, deși se sting în zile sau ore, prin ele se perpetuează la infinit Nemurirea. Dacă celulele s-ar risipi, ca să poată trăi și fi Cineva pe cont propriu, în scurt timp ar muri, iar trupul n-ar exista niciodată. Doar împreună indivizii pot alcătui un Organism, doar împreună își pot găsi Viața și adevărata valoare. Doar împreună pot crea la adevăratul potențial și doar împreună își pot lăsa moștenire creația.

Propunem o unificare a tuturor artelor și nu numai – a tuturor domeniilor vieții, în care, sprijinindu-ne în ale creației, să fim când măreți în universul făurit de noi, când mărunți, dar vitali, în universul făurit de alții. Într-un echilibru deplin, să fim Totul și Nimic, abolind inhibițiile și orgoliile care au perpetuat Separarea.

      6. O creaţie Liberă – chiar și de creatorul ei

Într-o lume în care se vorbește despre a fi creativi, noi vom vorbi despre a fi Creatori. Într-o lume în care se perfecționează tehnicile de dezvoltare a creativității, noi propunem o deschidere spontană și deplină, fără nevoie de tehnică, în fața capacității Creatoare, aceeași prin care ne făurim necontenit realitatea.

Lăsând deplin liberă energia creatoare să curgă în și prin noi, în și prin creația noastră, vom ajunge la actul suprem de creație. Acela în care creația făurește în timp ce e făurită. Acela în care creatorul se lasă făurit de creația pe care o făurește el însuși, după care aceasta va merge singură către sufletele-pereche cu care e menită să se întâlnească, dincolo de menirea și întâlnirile pe care i le vrea autorul.

Nemaiforțând creația să fie trunchiată sau întinsă pe măsura cerințelor pieței, abolim noțiunea de comercialitate și vandabilitate și plasăm opera înapoi în rândul organismelor Vii.

      7. O creaţie sănătoasă, Întreagă

Departe de a fi plictisitoare. Fericirea este singura stare în care se poate manifesta Energia Creatoare Divină. Suferința, frica și lupta sunt cele care ne secătuiesc, transformând în chin orice efort creator. Din această perspectivă, propunem o creație care, oricâtă dizarmonie ar strânge la sânu-i, să își găsească într-un final echilibrul.

În loc de a folosi creația pentru a ne etala către alții traumele și nemulțumirile, chinurile și problemele nerezolvate, propunem o creație care, ca un basm, să aibă puterea să vindece, să împace, să aducă răspunsuri, proclamând mai departe regăsirea Armoniei și a Fericirii.

Propunem înlocuirea creației care perpetuează suferința, spaima sau chiar distrugerea cu o creație care, ajutându-ne pe noi să găsim rezolvarea, o oferă și altora care caută.

Propunem o creație sănătoasă, împlinită, Întreagă, care să însănătoșească, să împlinească și să Întregească tot ce atinge.

      8. O creaţie care anulează ciclul karmic

De vreme ce pământul și vremea sunt doar o oglindă a ceea ce se petrece în noi ca omenire, cataclismele sunt ale noastre, se petrec în noi înainte să se pornească afară. De aceea, nu există pază mai mare decât vibrația întreținută pe dinăuntru.

Propunerile noastre au ca scop o creație pură, armonioasă, înaltă, care are puterea să facă din noi mai mult decât supraviețuitori. Cu mintea și inima limpede, vom simți dinainte ce și unde are să se întâmple, prin urmare vom ști încotro ne e adăpostul – în viața personală sau în istoria mult mai largă prin care trece pământul.

Mai mult, o astfel de creație ne va scoate cu totul din ciclurile karmice repetitive, ne va scoate din funcționarea pe bază de cauză și efect, propulsându-ne în funcționarea ce-și are ca temei însăși Iubirea.

Oricât de ireală ar părea, propunem o creație care nu e numai posibilă, ci ne este mai mult decât naturală, fiind pur și simplu Creația Noastră. Singura care izvorăște din noi atunci când vălurile ignoranței, ale fricii și ale aroganței sunt date la o parte, fără să mai fie nevoie de efort, trudă sau luptă. Singura care are puterea de a anula ciclurile cataclismice prin care trece planeta, singura care are puterea de a anula ciclurile karmice individuale și cosmice.

Ea este cea care va redeschide Porțile Sufletelor către Eternitate. Ale Sufletelor noastre mici, de oameni, alături de Sufletul Mare al Pământului nostru. Prin aceste Porți vom avea din nou ochi să vedem curgând libere Viața, Iubirea, care, în fapt, nu s-au oprit niciodată!

(extras din Eva de Christo, Făurari de Lumină, Ed. Zvon de zâne, Șirnea, 2017)

Descarcă gratuit răvașul dus de porumbeii-poștași aici: scrisoare manifest literar

Descarcă Manifestul Literar dând click pe imaginea de mai jos:

Dacă vrei să citești cartea din care fac parte propunerile din Manifestul literar o găsești dând click pe imagine:


Ieșind din tiparele obișnuite, pentru a urma îndeaproape linia Manifestului literar, am creat o editură și o prăvălie cu un specific: ele își deschid porțile tuturor celor ce își folosesc puterea creatoare devenind Făurari de Lumină.

Alături de noi, oricine, indiferent de pregătire, categorie socială sau vârstă își poate aduce aportul la propășirea unei culturi întemeiate […]

Previous Entry

Dacă vrei să iei legătura cu autoarea Manifestului, dă click pe monograma ei:

Dacă vrei să iei legătura cu editura și prăvălia Zvon de Zâne, dă click pe emblema lor:

Next Entry